10 НОЕМВРВИ 2023

КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР „ЛАУНЧИ“

logo

Нашата мисия

Отговорността за развиването на медийната грамотност на теория е споделена отговорност между държавните институции, националните медии, всички останали медии и медийния регулатор. Но какво се случва на практика и кои са двигателите на промяната в различните системи, които застъпват развиването на умения за медийна грамотност?

Нашите партньори

ЦЕЛ

Даваме среща на всички заинтересовани страни, за да представим добрите примери и да обсъдим как да рабитим най-ефективно заедно

ТЕМИ

@ Медийна грамотност чрез формалното образование и социалната политика
@ Развитието на медийна грамотност като част от културната политика
@ Каква е ролята на медиите?

РЕЗУЛТАТ

Анализираме моментната картина и очертаваме пътя, по който искаме да продължим: кои са нашите приоритети и партньори, как разпределяме, координираме и консолидираме усилията си

Най-ефективният начин за борба с пропагандата остава единствено развитието на критично мислене.
Кристина Христова
председател на КМГ
В условията на демокрация страната принадлежи на своите граждани.

Мартин Котее
Директор на ФФН ЦИЕ

Свържете се с нас

ОБАДЕТЕ НИ СЕ

+359-899-817-659
+359-899-931-784

Email:

info@gramoten.li

Към началото